JO Bostad

Aspvägen 4, 661 43 Säffle

Husvärd: Jerry Olsson

(+46) 070-776 33 39
info@jobostad.se

Om JO Bostad

JO Bostad är ett mindre bostadsbolag, som hyr ut bostäder och lokaler i Säffle Centrum.
På denna webbsida kan du som hyresgäst hos JO Bostad:

  • Göra en felanmälan.
  • Läsa information om ditt boende.

Är du inte hyresgäst hos JO Bostad idag men söker lägenhet, kan du:

  • Skicka en intresseanmälan.
  • Läsa information om att bo hos JO Bostad

JO Bostad är ett bostadsföretag som förvaltar bostäder och lokaler i Säffle centrum. Verksamheten i JO Bostad har bedrivits sedan december 2007.

För närvarande finns i vårt bestånd en flerbostadsfastighet. Fastigheten har beteckningen Säffle Merkurius 9 och har för närvarande 30 lägenheter, 3 lokaler, 5 garage och 7 p-platser till uthyrning. Husets byggår är 1958 och byggdes av Eric Carlssons byggnadsfirma i Säffle. Byggmästare Eric Carlsson och hans fru Dagmar Carlsson och senare deras dödsbon var också ägare fram tills vintern år 2007, då JO Bostad övertog fastigheten.

JO Bostad har som mål att fastigheten skall vara miljövänlig, säker och trivsam. Vi har en långsiktig plan och önskar ständigt förbättrande av boendemiljön hos våra hyresgäster.

© Copyright JO Bostad